Sekretesspolicy för Equip4Vets.com

Senast uppdaterad: 1 november 2023

1. Introduktion

Välkommen till Equip4Vets.com ("vi", "vår", "oss" eller "Equip4Vets"). På Equip4Vets har vi åtagit oss att skydda din integritet och säkerställa säkerheten för din personliga information. Denna integritetspolicy är utformad för att hjälpa dig förstå hur vi samlar in, använder, delar och skyddar din information som användare av Equip4Vets.com. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster samtycker du till den praxis som beskrivs i denna integritetspolicy.

2. Information vi samlar in

Vi kan samla in och behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

2.1 Personlig information:

 • namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • postadress

2.2 Betalningsinformation:

Om du gör ett köp på vår webbplats samlar vi in ​​din betalningsinformation, vilket kan inkludera:

 • Kredit- eller betalkortsuppgifter
 • Faktureringsinformation

2.3 Enhets- och surfinformation:

När du besöker vår webbplats kan vi samla in teknisk information om din enhet och hur du interagerar med vår webbplats, såsom:

 • IP-adress
 • Webbläsartyp och version
 • Tidszoninställningar
 • Operativ system

2.4 Användningsinformation:

Vi kan samla in information om din användning av Equip4Vets.com, såsom:

 • Besökta sidor
 • Visade produkter
 • Tid tillbringad på vår sida

3. Hur vi använder din information

Vi använder den personliga informationen vi samlar in för olika ändamål, inklusive men inte begränsat till:

 • Bearbetar och utför dina beställningar
 • Kommunicera med dig om våra produkter, tjänster och kampanjer
 • Tillhandahålla kundsupport och svara på dina frågor
 • Förbättra och anpassa din upplevelse på Equip4Vets.com
 • Att följa lagliga och regulatoriska skyldigheter

4. Datadelning

Vi kan komma att dela din personliga information med följande tredje parter:

 • Betalningsbehandlare för att behandla dina betalningar på ett säkert sätt
 • Leverans- och leveransleverantörer för att leverera dina beställningar
 • Juridiska myndigheter när de krävs för att följa tillämpliga lagar och förordningar

5. Säkerhetsåtgärder

Vi tar säkerheten för din personliga information på allvar och har implementerat rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse.

6. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter angående din personliga information:

 • Åtkomst: Du kan begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
 • Rättelse: Du kan be oss att uppdatera eller korrigera eventuella felaktigheter i dina personuppgifter.
 • Radering: Du kan begära radering av dina personuppgifter, med förbehåll för rättsliga skyldigheter.
 • Invändning: Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • Begränsning: Du kan begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Dataportabilitet: Du kan begära att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

7. Ändringar av vår integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla ändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl. Alla ändringar kommer att träda i kraft när den reviderade integritetspolicyn publiceras.

8. Kontakta oss

Om du har några frågor, funderingar eller förfrågningar relaterade till din integritet eller denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på:

Equip4Vets E-post: info@equip4vets.com Adress: Warandelaan 52, 5707CV Helmond, Nederländerna

9. Klagomål

Om du anser att dina integritetsrättigheter har kränkts har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i EU.


Denna integritetspolicy syftar till att vara GDPR-kompatibel och transparent när det gäller insamling, användning, delning och säkerhet av användarnas personuppgifter på Equip4Vets.com.